Kancelarię prowadzę z myślą o klientach potrzebujących pomocy prawnej w tym w szczególności porady prawnej lub wymagających fachowej reprezentacji na sali sądowej. Na tym ostatnim polu wypada podkreślić zarówno swobodne wykorzystywanie wiedzy w zakresie zawiłości procedury cywilnej jak i towarzyszącą jej niebywałą obowiązkowość w mojej obecności na salach rozpraw z udziałem swoich klientów. Prowadzę sprawy z dziedzin prawa ogólnie określanych mianem gospodarczo-cywilnych a także administracyjnych, szczegółowiej przedstawionych w zakładce Oferta, do której uprzejmie Państwa w celu zapoznania kieruję.

Kierując się paremią Homo homini consulere debet (człowiek człowiekowi powinien pomagać) oraz naciskiem na zrozumienie człowieka, które jest kluczem do możliwość spełnienia jego oczekiwań, zyskałem szacunek u dotychczasowych klientów. Dość wspomnieć, że niektórym świadczę pomoc w ramach stałej obsługi, co jest najlepszym świadectwem nie tyle zaangażowania co tego że rzetelne i skuteczne świadczenie pomocy prawnej w sposób przeze mnie wykonywany spełnia oczekiwania klientów.

Doświadczenie jakie nabyłem, a które wykorzystuję obecnie, jest niewątpliwe efektem ciężkiej pracy, którą wcześniej wykonywałem dla różnych podmiotów z których ostatnim było Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu , które realizuje budowę Terminala Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu.