Cena świadczonych klientom usług jest uzależniona w szczególności od takich czynników jak szacunkowy nakład pracy, konieczne do poniesienia wydatki czy stopień skomplikowania zagadnień jakie pozostają do oceny w ramach danej sprawy. Nie bez znaczenia pozostaje również wartość przedmiotu sporu jaka w danej sprawie ma miejsce.  Taki stan rzeczy powoduje, że każdorazowo stawka może być inna, a w celu jej ustalenia wymagane jest umówienie się na niezobowiązujące spotkanie podczas którego na podstawie rozmowy i ustalenia okoliczności danej sprawy może zostać ona sprecyzowana i podana do wiadomości zainteresowanego, który bądź może ją zaakceptować i zlecić do wykonania daną usługę bądź zwyczajnie zrezygnować nie będąc obciążonym żadnymi kosztami.

Cena świadczonych przez kancelarię usług klientom, którzy rozważają zlecenie usług w ramach stałej obsługi prawnej jest wypadkową  z jednej strony niezbędnego nakładu pracy jaki musi mieć miejsce w celu profesjonalnego obsłużenia klienta a także wydatków z tym związanych,  a z drugiej, faktu stałej współpracy, która już sama w sobie stanowi znaczący walor. Mając to na uwadze, zachęcam do kontaktu z informacją o potrzebie zlecenia usług, w efekcie którego po wzajemnej wymianie informacji w szczególności określających Państwa oczekiwania jak również specyfikę prowadzonej przez Państwa działalności, zostanie dla Państwa przygotowana i złożona indywidualna oferta.

W świetle powyższego polecam Państwu swoje usługi  i zachęcam do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na bezpłatne niezobowiązujące spotkanie.